Tìm 2 số tự nhiên lẻ liên tiếp nhau, biết rằng tổng bình phương của chúng bằng 2050

Question

Tìm 2 số tự nhiên lẻ liên tiếp nhau, biết rằng tổng bình phương của chúng bằng 2050

in progress 0
Ivy 3 tháng 2021-09-11T16:49:11+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T16:50:33+00:00

  Gọi 2 số lẻ liên tiếp có dạng $2k + 1$ và $2k + 3$ $(k \in N)$

  Theo đề ta có:

  $(2k + 1)^{2} + (2k + 3)^{2} = 2050$

  $\Leftrightarrow k^{2} + 2k – 255 = 0$

  $\Leftrightarrow (k – 15)(k + 17) = 0$

  $\Leftrightarrow k = 15 \text{$\,$(nhận) hoặc $\,$} k = – 17 \text{$\,$(loại)$\,$}$

  $\Rightarrow 2.15 + 1 = 31$

  Vậy hai số cần tìm là: $31$ và $33$

   

  0
  2021-09-11T16:50:43+00:00

  Đáp án:1+1=7 ok

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )