Tìm x: 3x+5=6x+2

Question

Tìm x:
3x+5=6x+2

in progress 0
Ayla 2 tháng 2021-08-12T02:23:24+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:24:41+00:00

  `3x + 5 = 6x + 2`

  `6x – 3x = 5 – 2`

  `3x = 3`

  `⇒ x = 1`

  0
  2021-08-12T02:25:22+00:00

  Đáp án:

  $x = 1$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có : $3x+5=6x+2$

  $6x + 2 = 3x +5$

  $6x – 3x = 5 – 2$

  $3x        = 3$

  $x          = 3 : 3 = 1$

   Vậy $x = 1$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )