Tìm x 8×x-3×x= 1,95 Giá trị biểu thức 47,2×5+107,1:2,5 Phân số 5/8 viết dưới dạng số thập phân

Question

Tìm x
8×x-3×x= 1,95
Giá trị biểu thức 47,2×5+107,1:2,5
Phân số 5/8 viết dưới dạng số thập phân

in progress 0
Jade 1 tuần 2021-12-03T13:28:05+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T13:29:49+00:00

  $8×x-3×x= 1,95$

  $x×(8-3)= 1,95$

  $x×5= 1,95$

  $x =1,95:5$

  $x =0,39$

  $47,2×5+107,1:2,5$

  $=236+42,84$

  $=278,84$

  $\dfrac{5}{8}=$ $\dfrac{625}{1000}=0,625$ 

  0
  2021-12-03T13:30:01+00:00

  `8×x-3×x= 1,95`

  `⇔(8×x-3×x)= 1,95`

  `⇔5x=1,95 `

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}5x=1\\5x=95\end{array} \right.\)⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=1/5\\x=19\end{array} \right.\) 

  `47,2×5+107,1:2,5`

  `⇔236+42,84`

  `⇔278,84`

  `5/8=5:8=0,625`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )