Tìm x

Question

Tìm x /2x+1/+/x+8/=4x

in progress 0
Camila 2 tháng 2021-08-18T22:46:51+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T22:48:27+00:00

  Đáp án: $x=9$ 

  Giải thích các bước giải:

  $|2x+1|+|x+8|=4x$

  Ta có :$|2x+1|+|x+8|≥0$

  $⇒4x≥0⇒x≥0$

  $⇒|2x+1|+|x+8|=2x+1+x+8=3x+9$

  $⇒3x+9=4x⇒x=9$

  Vậy $x=9$

  Cho mk câu trả lời hay nhất nhá mk đang rất cần đó ,xin bạn !!!

  0
  2021-08-18T22:48:45+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!! 

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )