Tìm các câu ca dao Phú Thọ bắt đầu bằng cụm từ ” rủ nhau ….” , ” dù ai ……” Mỗi cái 20 câu ca dao Giúp mình vs nha mình đang cần gấp :((((

Question

Tìm các câu ca dao Phú Thọ bắt đầu bằng cụm từ ” rủ nhau ….” , ” dù ai ……”
Mỗi cái 20 câu ca dao
Giúp mình vs nha mình đang cần gấp :((((

in progress 0
Lydia 3 tháng 2021-07-19T09:02:58+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:04:37+00:00

  ” dù ai ……”

  1.

  ”Dù ai đi ngược về xuôi

  Nhớ ngày giỗ Tổ mồng 10 tháng 3”.

  2.

  ”Dù ai đi ngược về xuôi
  Váy ngắn quá gối là người Văn Lang”.

  3.

  ”Dù ai nói đông nói tây

  Lòng ta vẫn vững như cây giữa đường. ”

  4.

  ”Dù ai buôn bán nơi đâu

  Mồng Mười, tháng Tám chọi trâu thì về”
  5.
  ”Dù ai nói ngã nói nghiêng

  Thì ta vẫn vững như kiềng ba chân”

  6.

  ”Dù ai cho bạc cho vàng

  Chẳng bằng trông thấy mặt chàng hôm nay”

  ” rủ nhau ….”

  1.

  ”Rủ nhau xuống bể mò cua
  Đem về nấu quả mơ chua trên rừng
  Em ơi chua ngọt đã từng
  Non xanh nước bạc ta đừng quên nhau”.
  2.
  ”Rủ nhau đi bẻ dành dành
  Dành dành không bẻ, bẻ nhành mẫu đơn.”

  3.

  ”Rủ nhau đi cấy đi cày
  Bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu
  Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
  Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa”.

  4.

  ”Rủ nhau bước xuống ruộng vàng
  Nơi lộng tiếng hát, nơi vang tiếng cười
  Những trông lúa chín mà vui
  Bông ngã bông cúi, bông thời gió lay.
  Lưỡi liềm bán nguyệt cầm tay
  Lúa vàng nghìn gốc muôn cây thu về.
  Bỏ khi mưa nắng dãi dề
  Bỏ công dậy sớm thức khuya bấy chầy.
  Trồng cây ăn quả có ngày
  Đất kia không phụ công này mà lo. ”

  5.

  ”Rủ nhau xuống biển bắt cua
  Bắt cua cua kẹp, bắt rùa rùa bơi. ”

  6.

  ”Rủ nhau đi tắm hồ sen
  Nước trong bóng mát, hương sen cạnh mình
  Cứ chi vườn ngọc, ao quỳnh
  Thôn quê vẫn thú hữu tình xưa nay. ”

  7.

  ”Rủ nhau đi dạo vườn cà

  Cà non chấm mắm cà già làm dưa ”

  8.

  ”Rủ nhau đi đánh bài chòi
  Để cho con khóc đến lòi rốn ra ”

  9.

  ”Rủ nhau xuống biển bắt cua
  Lên non bắt nhạn, vô chùa nghe kinh
  Thương chàng vô lượng, vô cân
  Cầu không tay vịn cũng lần mà qua ”

  10.

  ”Rủ nhau chơi khắp Long Thành
  Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai
  Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai
  Hàng Buồm, Hàng Thiếc, Hàng Bài, Hàng Khay. ”

  11.

  ”Rủ nhau đánh cá Đồng Lâm
  Cá kia chẳng được, âm thầm lòng anh
  Cây vàng lá rụng xung quanh
  Lòng buồn chẳng biết ngọn cành vì đâu ”

  12.

  ”Rủ nhau lên núi đốt than
  Chồng mang đòn gánh vợ mang quanh giành
  Củi than nhem nhuốc với tình
  Ghi lời vàng đá xin mình chớ quên ”

  13.

  ”Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ
  Xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn
  Đài Nghiên, Tháp Bút chưa mòn
  Hỏi ai gây dựng nên non nước này? ”

  14.

  ”Rủ nhau đi hái mẫu đơn,
  Mẫu đơn không hái, hái cơn dành dành.
  Rủ nhau đi hái dành dành,
  Dành dành không hái, hái cành mẫu đơn. ”

  15.

  ”Rủ nhau chơi khắp Long Thành,
  Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai:
  Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai,
  Hàng Buồm, Hàng Thiếc, Hàng Hài, Hàng Khay.
  Mã Vĩ, Hàng Điếu, Hàng Giầy,
  Hàng Lờ, Hàng Cót, Hàng Mây, Hàng Đàn.
  Phố Mới, Phúc Kiến, Hàng Ngang,
  Hàng Mã, Hàng Mắm, Hàng Than, Hàng Đồng.
  Hàng Muối, Hàng Nón, Cầu Đông,
  Hàng Hòm, Hàng Đậu, Hàng Bông, Hàng Bè.
  Hàng Thùng, Hàng Bát, Hàng Tre,
  Hàng Vôi, Hàng Giấy, Hàng The, Hàng Gà.
  Quanh đi đến phố Hàng Da,
  Trải xem hàng phố thật là cũng xinh.
  Phồn hoa thứ nhất Long Thành,

  Phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ.
  Người về nhớ cảnh ngẩn ngơ,
  Bút hoa xin chép vần thơ lưu truyền. ”

  16.

  ” Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ,
  Xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn,
  Đài Nghiên, Tháp Bút chưa mòn,
  Hỏi ai gây dựng nên non nước này?
  Ra đi ngó trước ngó sau,
  Ngó nhà thấy cột, ngó nhau thấy buồn.
  Ra đường bà nọ bà kia,
  Về nhà không khỏi cái nia cái sàng.
  Ra đường võng lộng nghêng ngang,
  Về nhà hỏi vợ cơm rang đâu rồi?
  Ra sông mới biết cạn sâu,
  Ở trong lạch hói, biết đâu mà dò.
  Ra về bụng nhớ người thương,
  Tay vỗ thanh giường chép miệng thở than!
  Ra về ruột nọ quặn đau
  Nhơn sâm sắc uống mấy tàu cho nguôi.
  Rau muống bắt cuống rau răm,
  Làm chi đến nỗi chàng cầm cổ tay.
  Rau răm đất cứng dễ bứng khó trồng,
  Dù thương cho lắm cũng chồng người ta.
  Rau răm hái ngọn còn tươi,

  17.

  ”Rủ nhau xuống bể mò cua

  Ðem về nấu quả me chua trên rừng

  Em ơi chua, ngọt đã từng

  Non xanh, nước bạc ta đừng quên nha

  18

  ” ”

  19

  ” ”

  20.

  ” ”

  0
  2021-07-19T09:04:42+00:00

  RỦ NHAU : 

  –  Rủ nhau đánh cá

  -Rủ nhau đi hái mẫu đơn,
  Mẫu đơn không hái, hái cơn dành dành.
  Rủ nhau đi hái dành dành,
  Dành dành không hái, hái cành mẫu đơn.
  – Rủ nhau xuống biển bắt cua 
  Bắt cua cua kẹp, bắt rùa rùa bơi. 
  – Rủ nhau xuống bể mò cua 
  Đem về nấu quả mơ chua trên rừng 
  Em ơi chua ngọt đã từng 
  Non xanh nước bạc ta đừng quên nhau. 
  – Rủ nhau đi bẻ dành dành 
  Dành dành không bẻ, bẻ nhành mẫu đơn. 
  – Rủ nhau đi cấy đi cày 
  Bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu 
  Trên đồng cạn, dưới đồng sâu 
  Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa. 
  – Rủ nhau bước xuống ruộng vàng 
  Nơi lộng tiếng hát, nơi vang tiếng cười 
  Những trông lúa chín mà vui 
  Bông ngã bông cúi, bông thời gió lay. 
  Lưỡi liềm bán nguyệt cầm tay 
  Lúa vàng nghìn gốc muôn cây thu về. 
  Bỏ khi mưa nắng dãi dề 
  Bỏ công dậy sớm thức khuya bấy chầy. 
  Trồng cây ăn quả có ngày 
  Đất kia không phụ công này mà lo. 
  – Rủ nhau đi tắm hồ sen 
  Nước trong bóng mát, hương sen cạnh mình 
  Cứ chi vườn ngọc, ao quỳnh 
  Thôn quê vẫn thú hữu tình xưa nay. 

  – Rủ nhau làm phúc, chớ giục nhau đi kiện.
  Rủ nhau xuống biển bắt cua
  Bắt cua cua kẹp, bắt rùa rùa bơi.
  – Rủ nhau xuống bể mò cua
  Đem về nấu quả mơ chua trên rừng
  Em ơi chua ngọt đã từng
  Non xanh nước bạc ta đừng quên nhau.

  DÙ AI :

  – “Dù ai đi ngược về xuôi 

  Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba

  Dù ai nói đông nói tây, Lòng ta vẫn vững như cây giữa đường .

  – Dù ai nói ngả nói nghiêng , Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )