Tìm các hình chữ nhật có các cạnh là các số tợ nhiên sao cho diện tích = chu vi.

Question

Tìm các hình chữ nhật có các cạnh là các số tợ nhiên sao cho diện tích = chu vi.

in progress 0
Camila 2 tuần 2021-07-11T13:25:38+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:26:40+00:00

  Gọi chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật lần lượt là a và b.

  Ta có:

  a.b=2(a+b)a.b=2(a+b)

  2(a+b)ab=0⇒2(a+b)−ab=0

  2a+2bab=02a+2b−ab=0

  a(2b)+2b=0a(2−b)+2b=0

  a(2b)+2b4=04a(2−b)+2b−4=0−4

  a(2b)2(2b)=4a(2−b)−2(2−b)=−4

  (a2)(2b)=4(a−2)(2−b)=−4

  a2;2bƯ(4)={1;1;2;2;4;4}⇒a−2;2−b∈Ư(4)={1;−1;2;−2;4;−4}

  Do a,b>0 nên loại -1;-2;-4

  Ta có :

  a-2           1            2                     4

  a              3             4                    6

  2-b          1             2                     4

  b             1            0(loại)             -2(loại)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )