tìm các số tự nhiên m, n thỏa m2 +3 mũ n = 3722

Question

tìm các số tự nhiên m, n thỏa m2 +3 mũ n = 3722

in progress 0
Kylie 1 năm 2021-07-20T13:40:33+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T13:42:07+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có :

  $3722\equiv 2(mod 3)$

  $3^n\equiv 0(mod 3)$

  $\rightarrow m^2\equiv 2(mod 3)(*)$

  Mà $m^2$ là số chính phương 

  $\rightarrow m^2\equiv 1$ hoặc $0(mod 3)$
  $\rightarrow (*)$ vô lý

  $\rightarrow $Không có số tự nhiên m, n thỏa mãn đề 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )