tìm điều kiện xác định của các phương trình sau; 4x+2/x-1=5x+7/3x+4

Question

tìm điều kiện xác định của các phương trình sau; 4x+2/x-1=5x+7/3x+4

in progress 0
Elliana 1 năm 2021-10-19T16:22:53+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-19T16:24:10+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  $ĐKXĐ:\begin{cases}x-1\neq0\\3x+4\neq0\\\end{cases}↔\begin{cases}x\neq1\\x\neq-\dfrac{4}{3}\\\end{cases}$

   

  0
  2021-10-19T16:24:19+00:00

  `ĐKXĐ `: `x – 1` $\neq$ `0 ⇔ x` $\neq$ `1`

              `3x + 4` $\neq$ `0 ⇔ 3x` $\neq$ `(-4) ⇔ x` $\neq$ `-4/3`

  Ghi nhớ : Điều kiện xác định của một phương trình là mẫu khác `0`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )