Tìm giá trị của m để phương trình P=m+1 có nghiệm Hãy nêu các bước giải

Question

Tìm giá trị của m để phương trình P=m+1 có nghiệm
Hãy nêu các bước giải

in progress 0
aikhanh 26 phút 2021-09-28T06:53:08+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T06:54:37+00:00

  Để phương trình P=m+1 có nghiệm thì:

  m+1≥0

  m    ≥ -1

  Vậy để phương trình P=m+1 có nghiệm thì m ≥ -1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )