tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : C = |2x-3| + |2x-1|. mk cảm ơn

Question

tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : C = |2x-3| + |2x-1|. mk cảm ơn

in progress 0
aihong 1 tháng 2021-08-13T13:19:49+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:21:15+00:00

  Đáp án:  $\text { MinC = 2 }$ `⇔ 1/2 ≤ x ≤ 3/2`

  Giải thích các bước giải:

  $\text { Ta có: }$

  `C = |2x – 3| + |2x – 1| = |2x – 3| + |1 – 2x| ≥ |2x – 3 + 1 – 2x| = 2`

  `⇒ C ≥ 2`

  $\text { Dấu “=” xảy ra }$ `⇔ (2x – 3)(1 – 2x) ≥ 0`

  `⇔ (2x – 3)(2x – 1) ≤ 0`

  `⇔ 2x – 3` $\text { và }$ `2x – 1` $\text { trái dấu }$

  $\text { Mà }$ `2x – 3 < 2x – 1` 

  ⇒ $\left\{ \begin{array}{l}2x – 3 ≤ 0\\2x – 1 ≥ 0\end{array} \right.$

  `⇒ 1/2 ≤ x ≤ 3/2`

  $\text { Vậy MinC = 2 }$ `⇔ 1/2 ≤ x ≤ 3/2`

  0
  2021-08-13T13:21:31+00:00

  Đáp án:

  Ta có  :

  $C = |2x – 3| + |2x – 1| = |2x – 3| + | 1 – 2x| ≥ |2x – 3 + 1 – 2x| = 2$

  Dấu “=” xẩy ra

  $<=> (2x – 3)(1 – 2x) ≥ 0$

  $ <=> \dfrac{1}{2} ≤ x ≤ \dfrac{3}{2}$

  Vậy MinC là 2 $<=> \dfrac{1}{2} ≤ x ≤ \dfrac{3}{2}$

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )