Tìm một PS biết tổng của tử số và mẫu số của PS đó bằng 215 và biết PS đó có giá trị bằng 2/3

Question

Tìm một PS biết tổng của tử số và mẫu số của PS đó bằng 215 và biết PS đó có giá trị bằng 2/3

in progress 0
Lyla 3 tuần 2021-07-08T17:22:09+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:23:16+00:00

  Đáp án: $\frac{86}{129}$ 

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có sơ đồ sau :

  Tử số   :  |—–|—–|           ( Tổng : 215 )

  Mẫu số : |—–|—–|—–| 

  Tổng số phần là :

       2 + 3 = 5 ( phần )

  Tử số là :

       215 : 5 x 2 = 86

  Mẫu số là :

       215 – 86 = 129

  Vậy phân số đó là : $\frac{86}{129}$ 

  0
  2021-07-08T17:24:01+00:00

  Đáp án:

   86/129

  Giải thích các bước giải:

  Ta có sơ đồ sau :

  Tử số   :  |—–|—–|            Tổng : 215 

  Mẫu số : |—–|—–|—–| 

     

  Tổng số phần là :

       2 + 3 = 5 ( phần )

  Tử số là :

       215 : 5 x 2 = 86

  Mẫu số là :

       215 – 86 = 129

  Đáp số : 86/129

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )