Tìm một số có hai chữ số biết rằng nếu viết thêm vào giữa số đó một số có hai chữ số kém số phải tìm 1 đơn vị thì được một số mới gấp 91 lần số phải

Question

Tìm một số có hai chữ số biết rằng nếu viết thêm vào giữa số đó một số có hai chữ số kém số phải tìm 1 đơn vị thì được một số mới gấp 91 lần số phải

in progress 0
Everleigh 3 tuần 2021-07-06T10:12:37+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T10:13:51+00:00

  Đáp án: 37

  Giải thích các bước giải: trong hình

   

  0
  2021-07-06T10:14:02+00:00

  Đáp án:37

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số cần tìm là ab ( a khác b ) Ta có:

  aa (b-1) b = 91ab

  1100a + 11b – 10 = 910a + 91b

  => 19a = 8b + 1 

  8b là số chẵn nên 8b = 1 là số lẻ => 19a là số lẻ => a lẻ b   9 => 8b + 1  73 => a = 73 : 19

  => a = 1,3

  Nếu a  = 1 => b = 18 : 8 = 2,25 ( loại )

  Nếu a = 3 => b = 7. Số phải tìm là 37

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )