Tìm một số có hai chữ số biết tổng các chữ số của nó hơn hiệu hai chữ số của nó là 12. Nếu đổi chỗ hai chữ số của nó thì được số mới kém số ban đầu 9.

Question

Tìm một số có hai chữ số biết tổng các chữ số của nó hơn hiệu hai chữ số của nó là 12. Nếu đổi chỗ hai chữ số của nó thì được số mới kém số ban đầu 9.
ghi đáp án luôn cho mình nhé

in progress 0
Cora 2 tháng 2021-08-05T01:23:24+00:00 2 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:24:53+00:00

  Gọi số đó là `ab`(có gạch ngang trên đầu), ta có:

  `ab = ba + 9`(`ab,ba` có gạch ngang trên đầu)

  `a × 10 + b = b× 10 + a + 9`

  `a × 9 = b × 9 + 9`

  `a = b + 1`

  Ta có: `a + b = a – b + 14`

  `(b + 1) + b = (b + 1) – b + 14`

  `2 × b + 1 = 1 + 14`

  `2 × b = 14`

  `b = 14 : 2 = 7`

  `=> a = 7 + 1 = 8`

  Vậy số cần tìm là `87`

  Mong giúp đc bn!!!!

  Xin 5* và ctlhn

  0
  2021-08-05T01:25:17+00:00

  Số cần tìm là :

  87 

  Vì :

  a x 10 + b = b x 10 + a + 9

  a x 9 = b x 9 + 9

  a = b + 1

  Ta có: a + b = a – b + 14

  (b + 1) + b = (b + 1) – b + 14

  2 x b + 1 = 1 + 14

  2 x b = 14

  b = 14 : 2 = 7

  => a = 7 + 1 = 8

  Vậy số cần tìm là 87.

  Xin hay nhất ạ .

  Xin hay nhất ak

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )