Tìm nghiệm của các đa thức sau a) 2x-16 b) 1/2x +4

Question

Tìm nghiệm của các đa thức sau
a) 2x-16
b) 1/2x +4

in progress 0
Vivian 3 tháng 2021-09-10T03:13:55+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T03:15:18+00:00

  Giải thích các bước giải:

  `a) 2x-16=0`
  `=>2x=16`
  `=>x=8`
  Vậy nghiệm của đa thức là: `x=8`
  $\\$
  `b) 1/(2x) + 4=0`
  `=> 1/(2x) = -4`
  `=> -4.2x=1`
  `=>-8x=1`
  `=>x=-1/8`
  Vậy nghiệm của đa thức là: `x=-1/8`

  0
  2021-09-10T03:15:21+00:00

  $\text{Đáp án + Giải thích các bước giải:}$

  `a//2x-16=0`

  `=>2x=16`

  `=>x=8`

  `\text{Vậy nghiệm của đa thức là : x = 8}`

  `b//(1)/(2x)+4=0`

  `=>(1)/(2x)=-4`

  `=>-4.2x=1`

  `=>-8x=1`

  `=>x=-(1)/(8)`

  `\text{Vậy nghiệm của đa thức là : x =}` `-(1)/(8)`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )