Tìm nghiệm của các đa thức sau a)(4x-3)(5+x) b) (x2+1)(2x+1)

Question

Tìm nghiệm của các đa thức sau
a)(4x-3)(5+x)
b) (x2+1)(2x+1)

in progress 0
Amara 9 phút 2021-09-10T02:43:07+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:45:04+00:00

  Đáp án:

  Phương trình tích đều phải = 0 

   

  Giải thích các bước giải:

  a)(4x-3)(5+x)=0

  =>4x²+20x-3x-15=0

  =>4x(x+5)-3(x+5)=0

  =>(x+5)(4x-3)=0

  =>{x+5=0

       {4x-3=0

  =>{x=-5

       {4x=3

  =>{x=5

       {x=4/3

  Vậy nghiệm của phương trình trên có 2 nghiệm x=5 , x=4/3

  b)(x2+1)(2x+1)=0

  =>4x²+4x+1=0

  =>(2x+1)²=0

  =>2x+1=0

  =>2x=-1

  =>x=-1/2

  Vậy nghiệm của phương trình trên có 1 nghiệm duy nhất x=-1/2

  #Chiell-))

  #Xin_câu_trả_lời_hay_nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )