Tìm nghiệm của đa thức: A(x) = x(1 – 2x) + (2x^2 – x + 4) Cảm ơn các bạn nhiều nhé!

Question

Tìm nghiệm của đa thức: A(x) = x(1 – 2x) + (2x^2 – x + 4)
Cảm ơn các bạn nhiều nhé!

in progress 0
Camila 2 năm 2021-08-28T19:58:59+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T20:00:32+00:00

  A(x) = x(1 – 2x) + (2x² – x + 4)

  ⇔ A(x) = x – 2x² + 2x² – x + 4 

  ⇔ A(x) = 4 > 0

  Do đó đa thức A(x) không có nghiệm

  0
  2021-08-28T20:00:34+00:00

  Đáp án:

    A( x ) = x ( 1 – 2x ) + ( 2x² – x +4 ) = 0

            ⇒  x – 2x² + 2x² -x +4 =0

            ⇒ ( x – x ) – ( 2x² -2x² ) + 4 = 0

            ⇒ 4 = 0

    Mà 4 khác 0

    Vậy phương trình vô nghiệm

    Nhớ vote và chọn câu của tui là ctlhn nha,làm ơn!

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )