Tìm Những từ nối thường dùng trong tiếng Anh Càng nhiều càng tốt

Question

Tìm Những từ nối thường dùng trong tiếng Anh
Càng nhiều càng tốt

in progress 0
Iris 3 tháng 2021-09-21T04:04:34+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T04:05:50+00:00

  • and (và)
  • also (cũng)
  • besides (ngoài ra)
  • first, second, third… (thứ nhất, thứ hai, thứ ba…)
  • in addition (thêm vào đó)
  • in the first place, in the second place, in the third place (ở nơi thứ nhất, ở nơi thứ hai, ở nơi thứ ba)
  • furthermore (xa hơn nữa)
  • moreover (thêm vào đó)
  • to begin with, next, finally (bắt đầu với, tiếp theo là, cuối cùng là)

  XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT

  0
  2021-09-21T04:05:50+00:00

  những từ nối :

  → and ( và )

  → next ( tiếp theo )

  → or ( hoặc )

  → also ( cũng ) 

  → but ( nhưng ) 

  → then ( sau đó )

  → because / because of ( bởi vì ) 

  Although / even though : mặc dù 

  Meanwhile ( trong khi đó )

  Vâng vâng và mây mây :vvvvvvvv

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )