Tìm phương trình có nghiệm là x=1 và x=-4

Question

Tìm phương trình có nghiệm là x=1 và x=-4

in progress 0
Natalia 4 tuần 2021-08-16T16:54:01+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:55:31+00:00

  Đáp án:x^2-3x+4=0

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-16T16:55:51+00:00

  Đáp án:x2+3x-4

   

  Giải thích các bước giải:Bạn chỉ cần lấy x-1 nhân với x+4 rồi rút gọn

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )