tìm số bị chia và số chia,biết số dư lớn nhất là 7 và thương của phép chia là 13

Question

tìm số bị chia và số chia,biết số dư lớn nhất là 7 và thương của phép chia là 13

in progress 0
Katherine 7 ngày 2021-12-04T16:41:56+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T16:43:30+00:00

  Vì số dư lớn nhất là 7 nên ta cần tìm số chia sao cho lớn hơn 7, ví dụ : 8

  Số bị chia có thể là :

  Đáp số : 111

  0
  2021-12-04T16:43:53+00:00

  Số dư lớn nhất là 7

  `=>` Số chia là `8`

  Số bị chia là:

  `8.13+7=111`

  Đáp số….

  Dấu . là nhân nhé!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )