tìm số đối của 1/3 hộ đó thôi các câu còn lại mk tự làm

Question

tìm số đối của 1/3 hộ đó thôi các câu còn lại mk tự làm

in progress 0
Hailey 1 tháng 2021-10-26T05:30:03+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T05:31:21+00:00

  `-1/3`

   

  0
  2021-10-26T05:31:53+00:00

  số đối của $\frac{1}{3}$ là $\frac{-1}{3}$ (cách viết khác là -$\frac{1}{3}$ )

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )