tìm số HS của một trường THCS có gần 100 HS biết số HS đó chia 7 dư 4,chia 14 dư 11,chia 49 dư 46 và chia hết cho 19

Question

tìm số HS của một trường THCS có gần 100 HS biết số HS đó chia 7 dư 4,chia 14 dư 11,chia 49 dư 46 và chia hết cho 19

in progress 0
Aubrey 1 năm 2021-07-20T22:20:02+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T22:21:17+00:00

  Đáp số:

                                                     \(95\) học sinh.

  Giải thích các bước giải:

  Số học sinh của trường chia 49 dư 46 nên số học sinh của trường có thể là  \(46;\,\,95;\,\,144,….\)

  Mà trường có gần 100 học sinh nên số học sinh chỉ có thể là \(46\) hoặc \(95\)

  Số học sinh của trường chai 7 dư 4, chia 14 dư 11 và chia hết cho 19 nên số học sinh của trường là \(95\) học sinh.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )