TÌm số mol của các lượng chất sau đây a, 8g NaOH b, 23,2g Fe3O4

Question

TÌm số mol của các lượng chất sau đây
a, 8g NaOH
b, 23,2g Fe3O4

in progress 0
Kaylee 1 năm 2021-09-25T14:40:26+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T14:41:37+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a, $n_{NaOH}$ = $\frac{8}{40}$ = 0,2 (mol)

  b, $n_{Fe_{3}O_{3}}$ = $\frac{23,2}{232}$ = 0,1 (mol) 

  Chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-25T14:42:19+00:00

  `a,n_(NaOH)=8/40=0,2(mol)`

  `b, n_(Fe_3O_4)=\frac{23,2}{232}=0,1(mol)`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )