tìm số nguyên n sao cho a, n+3 trên n-2 là số nguyên âm

Question

tìm số nguyên n sao cho a, n+3 trên n-2 là số nguyên âm

in progress 0
Iris 2 tháng 2021-10-08T14:02:50+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T14:04:14+00:00

  $(n+3)/(n+2) < 0$

  Trường hợp $1$

  $\begin{cases}\\ n+3>0 \\\\ n-2<0  \\\\\end{cases}$
  $\to$
  $\begin{cases}\\ n>-3 \\\\ n<2  \\\\\end{cases}$
  $\to -3<n<2$

  Trường hợp $2$

  $\begin{cases}\\ n+3<0 \\\\ n-2>0  \\\\\end{cases}$
  $\to$
  $\begin{cases}\\ n<-3 \\\\ n>2  \\\\\end{cases}$

  $\to$ Không có $n$ thỏa mãn

  Vậy $ -3<n<2$ , Mà $n$ là số nguyên

  $ => n \in$ { $-2 ; -1 ; 0 ; 1$ }

  0
  2021-10-08T14:04:42+00:00

  Đáp án:

   n=-3

  Giải thích các bước giải:

   Ta có n+3/n-2 = n-2+5/n-2 = n-2/n-2 + 5/n-2 = 1 + 5/n-2

  ⇒ Để 1 + 5/n-2 là số nguyên âm ⇒ 5/n-2 là số âm và > -1

  ⇒ n-2=-5⇒ n=-3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )