Tìm số nguyên y biết -3 phần y = 6 phần 8 -5 phần 6 = 10 phần x -2 phần 5 = x phần 10 Rút gọn phân số -729 phần – 81 -16 phần 20 giúp mik

Question

Tìm số nguyên y biết
-3 phần y = 6 phần 8
-5 phần 6 = 10 phần x
-2 phần 5 = x phần 10
Rút gọn phân số
-729 phần – 81
-16 phần 20
giúp mik

in progress 0
Remi 18 phút 2021-10-05T10:52:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T10:54:20+00:00

  Mik giải bài trong hình :33

  Chíp❤️????

  Xin lỗi bạn vì đã hơi lâu:<

   

  0
  2021-10-05T10:54:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `a)` `(-3)/y=6/8`

  `=>(-3)/y=3/4`

  `=>(-3)/y=(-3)/(-4)`

  `=>y=-4`

  Vậy `y=-4`

  `b)` `(-5)/6=10/x`

  `=>-5x=60`

  `=>x=-12`

  Vậy `x=-12`

  `c)` `(-2)/5=x/10`

  `=>5x=-20`

  `=>x=-4`

  Vậy `x=-4`

  Rút gọn phân số:

  `(-729)/(-81)=729/81=(729:81)/(81:81)=9`

  `(-16)/20=(-16:4)/(20:4)=(-4)/5`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )