tÌM SỐ TỰ NHIÊN K ĐỂ 3.K LÀ SỐ NGUYÊN TỐ

Question

tÌM SỐ TỰ NHIÊN K ĐỂ 3.K LÀ SỐ NGUYÊN TỐ

in progress 0
Reagan 6 phút 2021-10-12T01:26:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T01:27:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-12T01:28:02+00:00

  Ta có thể làm một cách thủ công như sau: lần lượt thay `k = 0, 1, 2 . . .` để kiểm tra `3 . k`
  Với `k = 0` thì `3 . k = 0`, số `0` không là số nguyên tố, không là hợp số.
  Với `k = 1` thì `3 . k = 3` là số nguyên tố.
  Với `k = 2` thì `3 . k = 6` là hợp số.
  Vậy với `k = 1` thì `3. k` là số nguyên tố.
  Một cách tổng quát: Nếu `k > 1` thì `3k` có ít nhất ba ước là `1; 3; 3k;` nghĩa là nếu `k > 1` thì `3k` là một hợp số. Do đó để `3k` là một số nguyên tố thì `k = 1.`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )