tìm số tự nhiên lớn nhất N = abcd biết ab chia hết cho 2 ; abc chia hết cho 5 và abcd chia hết cho 9

Question

tìm số tự nhiên lớn nhất N = abcd
biết ab chia hết cho 2 ; abc chia hết cho 5 và abcd chia hết cho 9

in progress 0
Mackenzie 3 tháng 2021-09-09T04:49:12+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T04:50:44+00:00

  Ta có: số tự nhiên lớn nhất N = abcd

  ab chia hết cho 2 => ab = 98 (vì là số tự nhiên lớn nhất )

  abc chia hết cho 5 => abc = 985 ( 0 ; 5 chia hết cho 5 nhưng 5 lớn hơn)

  abcd chia hết cho 9 => abcd = 9855 ( cộng tổng các chữ số lại là 27 và chia hết cho 9 : Dấu hiêu chia hết cho 9 )

  => Abcd = 9855 (thỏa mãn điều kiện ab chia hết cho 2 ; abc chia hết cho 5 và abcd chia hết cho 9)

   #Study well

  0
  2021-09-09T04:50:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Số tự nhiên lớn nhất N = abcd

  ab chia hết cho 2 vậy ab = 98

  abc chia hết cho 5 vậy abc = 985

  abcd chia hết cho 9 abcd = 9855

  Vậy abcd = 9855 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )