Tìm tất cả những giá trị thực của tham số m để hàm số y = -x^2 + (m-1)x +2 nghịch biến trên khoảng (1,2) Helpppppppppppppppp

Question

Tìm tất cả những giá trị thực của tham số m để hàm số y = -x^2 + (m-1)x +2 nghịch biến trên khoảng (1,2)
Helpppppppppppppppp

in progress 0
Gabriella 40 phút 2021-09-15T10:20:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T10:21:30+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: y’= -2x+m-1

  để hàm số nghịch biến trên (1,2) thì y’<0 với mọi x thuộc (1,2)

  m<2x+1 => m<${t_{\min }}$

  Đặt t=2x+1

  t’=2 => t luôn đồng biến với mọi x

  => ${t_{\min }}khi$ x=1

  khi đó t=3

  Vậy m<3

  0
  2021-09-15T10:22:09+00:00

  Hso có trục đối xứng là $x = \dfrac{m-1}{2}$

  Do hệ số của $x^2$ nhỏ hơn 0 nên hso nghịch biến trên khoảng $(\dfrac{m-1}{2}, + \infty)$

  Vạy để hso nghịch biến trên khoảng (1,2) thì $\dfrac{m-1}{2} \leq 1$ hay $m \leq 3$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )