Tìm $x$ thuộc $Z$ – ( 12 + $3x$ ) = 7 Nhớ là $x$ thuộc $Z$

Question

Tìm $x$ thuộc $Z$
– ( 12 + $3x$ ) = 7
Nhớ là $x$ thuộc $Z$

in progress 0
Iris 2 giờ 2021-10-24T01:44:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T01:45:53+00:00

  Đáp án: VN

   

  Giải thích các bước giải:

   `-(12+3x)=7`

  `-12-3x=7`

  `-3x=7+12`

  `-3x=19`

  `x=-19/3`

  `x \in ZZ`

  `->` Không có giá trị của x thỏa mãn.

  0
  2021-10-24T01:45:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `-(12+3x)=7`

  `⇔ -12-3x=7`

  `⇔ -12-7=3x`

  `⇔ -19=3x`

  `⇔ x=- 19/3\ (L\ vì\ x \in \mathbb{Z})`

  Vậy PT vô nghiệm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )