Tìm tích của số lớn nhất có 3 chữ số và số bé nhất có 3 chữ số

Question

Tìm tích của số lớn nhất có 3 chữ số và số bé nhất có 3 chữ số

in progress 0
Vivian 1 tháng 2021-08-11T04:06:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:07:31+00:00

  Đáp án:

   99900

  Giải thích các bước giải:

   Số lớn nhất có 3 chữ số là 999
  Số nhỏ nhất có 3 chữ số là 100
  ⇒ 999×100=99900

  0
  2021-08-11T04:08:16+00:00

  Số lớn nhất có 3 chữ số là: 999

  Số bé nhất có 3 chữ số là: 100

  Tích của 2 số đó là

       999×100=99900

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )