tìm tổng của số nguyên x,biết: -9 nhỏ hơn hoặc =x nhỏ hơn hoặc = 8

Question

tìm tổng của số nguyên x,biết: -9 nhỏ hơn hoặc =x nhỏ hơn hoặc = 8

in progress 0
Savannah 4 tháng 2021-08-15T20:28:13+00:00 1 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T20:29:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Phải là tìm tổng tất cả các số nguyên $x$ thỏa mãn cái ấy chứ nhỉ? :))

  $-9\leq x\leq 8 \Leftrightarrow x\in \left \{ -9;-8;….;7;8 \right \}$

  Rõ ràng từ $-8;-7;…;7;8$ đối xứng nhau qua $0$ nên tổng là $S=-9$ ( Ví dụ $-8$ là số đối của $8$ nên tổng $=0$ nên cứ như vậy thì tổng còn lại chỉ còn là $-9$) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )