Tìm ước chung lớn nhất của : a) 9 và 81 b) 11 và 15 c) 24,16,8 d) 16,32,112 ( Lưu ý : ghi rõ cách làm ra ạ!)

Question

Tìm ước chung lớn nhất của :
a) 9 và 81
b) 11 và 15
c) 24,16,8
d) 16,32,112
( Lưu ý : ghi rõ cách làm ra ạ!)

in progress 0
Mary 17 phút 2021-09-09T18:13:32+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T18:15:26+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a) 9 và 81

  9=3^2

  81=3^4

  ƯCLN(9,81)=3^2=9

  b) 11 và 15

  11=11

  15=3.5

  ƯCLN(11,15)=1

  c) 24,16,8

  24=2^3.3

  16=2^4

  8=2^3

  ƯCLN(24,16,8)=2^3=8

  d) 16,32,112

  16=2^4

  32=2^5

  112=2^4.7

  ƯCLN(16,32,112)=2^4=16

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )