Tìm ước trung lớn nhất của 7;21;49 là số nào

Question

Tìm ước trung lớn nhất của 7;21;49 là số nào

in progress 0
Savannah 3 tuần 2021-08-22T02:01:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T02:03:10+00:00

  Đáp án:7

   ưCLN(7,21,49)                                                                                                                              7= 7                                                                                                                                    21=3 x 7                                                                                                                            49=7 mũ 2                                                                                                                        ưCLN(7,21,49)=7                                                                                                 gỉai  thích các bước giải:                                                                                                         Bước 1:Phân tích các số ra thừa số nguyên tố.                                                             Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung.                                                             Bước 3:Lập tích các thừa số đã chọn,mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của thừa số chung.Tích đó là ƯCLN phải tìm                                                                                Đừng nói mình vi phạm hoặc copy bài của người khác nhé!                                                                             

   

  0
  2021-08-22T02:03:25+00:00

  Đáp án:

  UCLN (7; 21; 49) = 7.

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: 7 = 7

  21 = 7.3

  49 = 7^2

  => UCLN (7; 21; 49) = 7.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )