Tìm và nêu tác dụng của phép tu từ trong đoạn văn sau chót trên cành cao vót mấy quả sấu con con như những chiếc khuy lục trên áo trời xanh on

Question

Tìm và nêu tác dụng của phép tu từ trong đoạn văn sau
chót trên cành cao vót
mấy quả sấu con con
như những chiếc khuy lục
trên áo trời xanh on

in progress 0
Ivy 3 tuần 2021-07-09T22:24:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:25:56+00:00

  Phép tu từ so sánh :mấy quả sấu con con như những chiếc khuy lục

  – Tác dụng :giúp hình ảnh mấy quả sấu con trở nên sinh động hơn, gần gũi hơn, tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt. Sự liên tưởng so sánh giúp nhà văn đã tạo lập được hình ảnh thú vị, hấp dẫn người đọc người nghe

  Xin hay nhất

  0
  2021-07-09T22:26:24+00:00

  Tìm và nêu tác dụng của phép tu từ trong đoạn văn sau

  chót trên cành cao vót

  mấy quả sấu con con

  như những chiếc khuy lục

  trên áo trời xanh on

  Biện pháp tu từ: so sánh

  Tác dụng: so sánh liên tưởng đặc sắc giúp nhà thơ tạo ra hình ảnh độc đáo, bất ngờ, thú vị

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )