Tính : 1 +2 +3+ 4+…+100 tuyển thành viên vào nhóm Peach Tea

Question

Tính : 1 +2 +3+ 4+…+100
tuyển thành viên vào nhóm Peach Tea

in progress 0
Hadley 7 ngày 2021-12-07T22:03:55+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:05:07+00:00

  Đáp án:

  $=5050$

  Giải thích các bước giải:

  Tổng trên có số số hạng là:

  $(100-1):1+1=100$ (số)

  Tổng trên bằng:

  $(100+1)\times100:2=5050$

  Đáp số: $5050$

  0
  2021-12-07T22:05:42+00:00

  1 + 2 + 3 + 4 + … + 100

  Số số hạng là :

  ( 100 – 1 ) : 1 + 1 = 100

  Tổng là :

  ( 100 + 1 ) × 100 : 2 = 5050

                                       Đáp số : 5050

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )