Tính .15 phần 16 nhân 3 phần 4 cộng 3phần 4nhân 1 phần 16

Question

Tính .15 phần 16 nhân 3 phần 4 cộng 3phần 4nhân 1 phần 16

in progress 0
Peyton 2 năm 2021-08-22T15:04:37+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T15:06:02+00:00

  $\frac{15}{16}$×$\frac{3}{4}$+$\frac{3}{4}$×$\frac{1}{16}$ 

  =($\frac{15}{16}$+$\frac{1}{6}$)×$\frac{3}{4}$ 

  =$\frac{16}{16}$×$\frac{3}{4}$ 

  =1×$\frac{3}{4}$ 

  =$\frac{3}{4}$

  xin hay nhất

  0
  2021-08-22T15:06:08+00:00

  $\dfrac{15}{16}$ × $\dfrac{3}{4}$ + $\dfrac{3}{4}$ × $\dfrac{1}{16}$

  = $\dfrac{3}{4}$ × `(`$\dfrac{15}{16}$ + $\dfrac{1}{16}$`)`

  = $\dfrac{3}{4}$ × `1`

  = $\dfrac{3}{4}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )