Tính: A=1/3.4+1/4.5+1/5.6+1/6.7+1/7.8 B=1/10+1/15+1/20+⋯+1/120 ko bt sao nx, mik copy từ word sang các phân số đang nằm dọc thì nó chuyển thành ngang,

Question

Tính: A=1/3.4+1/4.5+1/5.6+1/6.7+1/7.8
B=1/10+1/15+1/20+⋯+1/120
ko bt sao nx, mik copy từ word sang các phân số đang nằm dọc thì nó chuyển thành ngang, mong mn thông cảm

in progress 0
Kaylee 5 ngày 2021-09-09T14:18:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:19:56+00:00

  A=1/3.4+1/4.5+1/5.6+1/6.7+1/7.8

     =1/3-1/4+1/4-1/5+1/5-1/6+1/6-1/7+1/7-1/8

     =1/3-1/8

     =5/24

  B=1/10+1/15+1/21+⋯+1/120

    =2/20+2/30+2/42+…+2/240

    =2/4.5+2/5.6+2/6.7+…+2/15.16

    =2.(1/4-1/5+1/5-1/6+1/6-1/7+…+1/15-1/16)

    =2.(1/4-1/16)

    =2.3/16

    =3/8

  Mình nghĩ câu B chỗ 1/20 bị sai phải là 1/21 mới tính nhanh được, bạn coi lại đề nhé.

  Chúc bạn học tốt!

   

  0
  2021-09-09T14:20:25+00:00

  Đáp án:

  A = 5/24

  B = 3/8

  Giải thích các bước giải:

  Chúc bn hok tốt !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )