Tính bằng cách thuận tiện 34,84+187,86+112,14+165,16 giup minh voi

Question

Tính bằng cách thuận tiện 34,84+187,86+112,14+165,16 giup minh voi

in progress 0
Kinsley 3 tuần 2021-08-22T01:40:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T01:41:31+00:00

  Đáp án:

  34,84 + 187,86 + 112,14 + 165,16

  = (34,84 + 165,16) + (187,86 + 112,14)

  = 200 + 300

  = 500

  Giải thích các bước giải:

  Kết hợp các số thập phân lại để tính thuận tiện hơn

   

  0
  2021-08-22T01:41:36+00:00

  34,84+187,86+112,14+165,16

  = ( 34,84+165,16)+(187,86+112,14)

  =200+300

  =500

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )