Tính bằng cách thuận tiện: 9,9 x 0,25 x 4

Question

Tính bằng cách thuận tiện:
9,9 x 0,25 x 4

in progress 0
Harper 5 tháng 2021-07-27T04:52:32+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T04:54:10+00:00

  9,9 x 0,25 x 4

  =9,9 × (0,25 x 4)

  =9,9 × 1

  =9,9

  học tốt T.T

  0
  2021-07-27T04:54:17+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  `9,9 \times 0,25 \times 4`$\\$`=9,9 \times (0,25 \times 4)`$\\$`=9,9 \times1`$\\$`=9,9`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )