tính bằng cách thuận tiện nhất A : 36 x 21,4 – 18 x 19,4 x 2 B : 9,8 x 43 + 19 x 9,8 – 61 x 9,8

Question

tính bằng cách thuận tiện nhất
A : 36 x 21,4 – 18 x 19,4 x 2
B : 9,8 x 43 + 19 x 9,8 – 61 x 9,8

in progress 0
Elliana 2 năm 2021-08-22T14:27:43+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  1
  2021-08-22T14:29:13+00:00

  A : 36 x 21,4 – 18 x 19,4 x 2

  = 36 x 21,4 – (18 x 2) x 19,4

  = 36 x 21,4 – 36 x 19,4 

  = 36 x (21,4 – 19,4) 

  = 36 x 2

  = 72

  B : 9,8 x 43 + 19 x 9,8 – 61 x 9,8

  = 9,8 x (43 + 19 – 61)

  = 9,8 x ( 62 – 61)

  = 9,8 x 1

  = 9,8

  0
  2021-08-22T14:29:16+00:00

  Đáp án:

   A = 1152

  B= 9,8

  Giải thích các bước giải:

  A : 36 x 21,4 – (18 x 2) x 19,4 = 36×21,4- 36×19,4

  = 36x(21,4 – 19,4)= 36 x 2=1152

  B : 9,8 x 43 + 19 x 9,8 – 61 x 9,8

  = 9,8 ( 43 + 19 – 61)= 9,8 x 1=…

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )