tình bày quá trình nhân lên của virut trong tế bào vật chủ?

Question

tình bày quá trình nhân lên của virut trong tế bào vật chủ?

in progress 0
Mackenzie 1 năm 2021-09-23T15:29:12+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T15:30:30+00:00

  gồm 4 giai đoạn:

  (1) Virus xâm nhập tế bào vật chủ, lột vỏ, giải phóng AN ( acid nucleic) và protein vỏ

  (2) AN cuả virus được nhân lên nhờ enzyme của tế bào chủ.

  (3) Nhờ các enzyme, ribosome của tế bào vật chủ, AN của virus phiên mã, dịch mã tạo ra protein vỏ capsit.

  (4) Protein và lõi AN của virus tự lắp ráp thành các hạt virus mới và rời khỏi tế bào vật chủ theo 2 cách là tất cả virus sẽ phá vỡ màng tế bào của vật chủ và thoát ra hoặc làm vỡ 1 ít màng tế bào vật chủ rồi thoát ra.

  0
  2021-09-23T15:30:33+00:00

  Quá trình nhân lên của virut trong tế bào vật chủ chia làm 4 giai đoạn:

  giai đoạn 1 : Virus sau khi xâm nhập tế bào vật chủ, lột vỏ, giải phóng AN và protein vỏ.

  giai đoạn 2 : AN cuả virus được nhân lên nhờ enzyme của tế bào vật chủ.

  giai đoạn 3 : Nhờ các enzyme, ribosome; AN của virus phiên mã, dịch mã tạo ra protein vỏ capsit.

  giai đoạn 4 : Protein và lõi AN của virus lắp ráp thành các hạt virus mới,rời khỏi tế bào vật chủ.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )