tính chu vi và diện tích của một hình chữ nhật có chiều dài 7,2cm và chiều rộng kém chiều dài 3,55cm

Question

tính chu vi và diện tích của một hình chữ nhật có chiều dài 7,2cm và chiều rộng kém chiều dài 3,55cm

in progress 0
Jasmine 4 tuần 2021-08-25T07:12:56+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:14:37+00:00

  Chiều rộng hình chữ nhật đó là :

             \(7,2 – 3,55=3,65\;(cm)\)

  Chu vi hình chữ nhật đó là :

             \((7,2 + 3,65 )\times 2=21,7\;(cm)\)

  Diện tích hình chữ nhật đó là :

              \(7,2\times 3,65=26,28(cm^2)\)

                              Đáp số : Chu vi : \(21,7cm ;\)

                                            Diện tích : \(26,28cm^2.\)

   

  0
  2021-08-25T07:14:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   chiều rộng:

  7,2-3,55=3,65(cm)

  chu vi:

  (3,65+7,2)x2=21,7(cm)

  diện tích:

  3,65×7,2=26,28(cm2)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )