Tính điện năng tiêu thụ của một bóng đèn 220V-70 w trong một tháng ( 30 ngày) mỗi ngày bậc 2 giờ

Question

Tính điện năng tiêu thụ của một bóng đèn 220V-70 w trong một tháng ( 30 ngày) mỗi ngày bậc 2 giờ

in progress 0
Camila 5 tháng 2021-07-12T09:18:14+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T09:19:33+00:00

  Điện năng tiêu thụ của bóng đèn đó trong một ngày là:

  70×2=140(Wh)

  Điện năng tiêu thụ của bóng đèn trong 1 tháng là:

  140×30=4200(Wh)

  0
  2021-07-12T09:19:37+00:00

  Điện năng tiêu thụ của bóng đèn trong 1 ngày:

  A=P×t=70×2=140(Wh)

  Điện năng tiêu thụ của bóng đèn trong 1 tháng:

  A”=A×30=140×30=4200(Wh)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )