tính diện tích hình chữ nhật biết chiều dài gấp đôi chiều rộng và chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình vuông biết hình vuông có diện tích là 1

Question

tính diện tích hình chữ nhật biết chiều dài gấp đôi chiều rộng và chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình vuông biết hình vuông có diện tích là 1

in progress 0
Gianna 3 tuần 2021-07-08T19:43:27+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T19:45:03+00:00

  Nếu diện tích bằng 1 thì cạnh hình vuông cũng bằng 1

    chu vi hình vuông là:

        1×4=4 (…)

  Nửa chu vi hình chữ nhật là:

       4÷2=2 (đvđ)

  Chiều dài là:

       2÷3×2≈1,4(đvđ)

  Chiều rộng là:

       2-1,4=0,6(đvđ)

  Diện tích là:

  1,4×0,6=0,84 (đvđ)

    

   

  0
  2021-07-08T19:45:14+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Vì đề không có đơn vị nên mình không ghi đơn vị nha

  Vì `1xx1=1` nên cạnh hình vuông có cạnh là `1`

  Chu vi hình chữ nhật là:

       `1xx4=4`

  Nửa chu vi hình chữ nhật là:

       `4:2=2`

  Tổng số phần bằng nhau là:

       `1+2=3` (phần)

  Chiều dài hình chữ nhật là:

       `2:3xx2≈1,4`

  Chiều rộng hình chữ nhật là:

       `2-1,4=0,6`

  Diện tích hình chữ nhật là:

       `1,4xx0,6=0,84`

            Đáp số: `0,84`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )