Tính diện tích hình không gian có dạng một trái tim bằng công thức nguyên hàm nào?

Question

Tính diện tích hình không gian có dạng một trái tim bằng công thức nguyên hàm nào?

in progress 0
Kaylee 3 tuần 2021-09-06T03:42:25+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T03:44:23+00:00

  – Hàm số y = cosx trên đoạn [(-π)/2; 3π/2]:

  Các khoảng tăng: [(-π)/2,0], [π, 3π/2].

  Các khoảng giảm: [0, π ],.

  – Hàm số y = |x| trên khoảng (-∞; +∞)

  Khoảng tăng: [0, +∞)

  Khoảng giảm (-∞, 0].

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )