tính diện tích hình vuông abcd có đỉnh A(0;1) và phương trình một cạnh là 3x+ 4y+1=0

Question

tính diện tích hình vuông abcd có đỉnh A(0;1) và phương trình một cạnh là 3x+ 4y+1=0

in progress 0
Margaret 1 năm 2021-08-22T21:55:48+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T21:57:40+00:00

  Gọi $\Delta: 3x+4y+1=0$

  $3.0+4.1+1\ne 0\to A\notin \Delta$

  $\to$ cạnh của hình vuông là:

  $d(A,\Delta)=\dfrac{|3.0+4.1+1|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\dfrac{1}{5}$

  Vậy $S_{ABCD}=\Big(\dfrac{1}{5}\Big)^2=\dfrac{1}{25}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )