Tính đo dai đoan đường từ nhà minh đến chơ theo số do ghi như sau Nhà minh la A đến trường học là B 200m,từ trường học B đến bưu điên C là 500m,tư Bư

Question

Tính đo dai đoan đường từ nhà minh đến chơ theo số do ghi như sau
Nhà minh la A đến trường học là B 200m,từ trường học B đến bưu điên C là 500m,tư Bưu điên C đến chơ là D 500m

in progress 0
Ximena 1 tháng 2021-08-17T07:02:19+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T07:04:14+00:00

  Độ dài đoạn đường từ nhà A đến bưu điện C là

  $200 + 500 = 700$ (m)

  Vậy khoảng cách từ nhà đến chợ là

  $700 + 500 = 1200$ (m) = 1,2 (km)

  Đáp số: 1,2 (km)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )