tính f(-27) biết 2f( $x^{3}$)+f (- $x^{3}$ )=2x

Question

tính f(-27) biết 2f( $x^{3}$)+f (- $x^{3}$ )=2x

in progress 0
Remi 3 tuần 2021-07-06T08:17:17+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T08:19:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Thay $x=3$ vào phương trình được: $2f(27)+f(-27)=6$

  Thay $x=-3$ vào phương trình được $2f(-27)+f(27)=-6 \rightarrow 4f(-27)+2f(27)=-24$

  Lấy dưới trừ trên: $3f(-27)=-30 \rightarrow f(-27)=-10$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )