Tính giá trị của biểu thức A=2x-5-2xy mũ 2 +3z mũ 3 biết |x-2| =3, y=-2 , z=-1

Question

Tính giá trị của biểu thức A=2x-5-2xy mũ 2 +3z mũ 3 biết |x-2| =3, y=-2 , z=-1

in progress 0
Quinn 1 năm 2021-11-21T21:48:44+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T21:50:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có /x-2/=3 => x-2=3 hoặc -3=> x=1 hoặc x=-1

  Với x=1 ta đuọc

  A = 2.1-5-(2.1.-2)^2-3.-1

  = 2-5-0+3

  =0

  Với x=-1 TƯƠNG tự nha bn’ thay x,y,z vào b thức A là xong à

   

  0
  2021-11-21T21:50:38+00:00

  Ta có /x-2/=3 => x-2=3 hoặc -3=> x=1 hoặc x=-1

  Với x=1 ta đuọc

  A = 2.1-5-(2.1.-2)^2-3.-1

  = 2-5-0+3

  =0

  Với x=-1 TƯƠNG tự nha bn’ thay x,y,z vào b thức A

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )