tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức x^2-4

Question

tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức x^2-4

in progress 0
Ruby 2 tháng 2021-10-10T07:56:38+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T07:58:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   ta có

  x^2>=0`

  `=>x^2-4>=-4`

  dấu = xảy ra `<=>x^2=0<=>x=0`

  vậy giá trị nhỏ nhất của `x^2-4=-4<=>x=0`

  học tốt nhé^^

  0
  2021-10-10T07:58:36+00:00

  Đáp án: $-4$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: $x^2 \geq 0 \to x^2 -4 \geq -4$ 

  Dấu “$=$” xảy ra khi và chỉ khi $x=0$

  Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức trên là bằng $-4$ khi $x=0$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )