Tính góc xOy biết : a, Góc xOy bù với góc zOt, góc zOt có số đo là 20 độ b, Góc xOy kề với góc zOx, góc zOx có số đo là 50 độ, góc yOz có số đo là 1

Question

Tính góc xOy biết :
a, Góc xOy bù với góc zOt, góc zOt có số đo là 20 độ
b, Góc xOy kề với góc zOx, góc zOx có số đo là 50 độ, góc yOz có số đo là 100 độ
c, Góc xOy phụ với góc zOt, góc zOt có số đo là 27 độ

in progress 0
Eliza 3 tháng 2021-09-21T04:26:30+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-21T04:27:59+00:00

    xOy=30 độ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )